Dusuk Gelirli Tuketiciler Icin Kisisellestirme Yapilamiyor

Daha önce sitede birçok tüketici davranışları ile ilgili anket sonuçlarını içeren haber paylaşmıştık. Özellikle pandemi döneminde değişen tüketici davranışları oldukça ilgi çekiciydi.

Pandemi kadınların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirmiş, marka sadakati üzerine etkiler değişiklilere uğramıştı. Bugün ise pazarlama kişiselleştirme platformu olan Formation.ai’nin yaptığı kişiselleştirilmiş pazarlama anket sonucundan bilgiler paylaşacağız.

Pazarlama kişiselleştirme platformu olan Formation.ai‘nin yaptığı anket sonucuna göre ABD’de yılda 31.000 dolardan az kazanan tüketicilerin beşte birinden azı, 188.000 dolar veya daha fazla üst gelir grubundaki insanların yarısına kıyasla, markalardan gördükleri pazarlamanın kendileri için kişiselleştirildiğini düşünüyor. Yani düşük gelirli tüketicilere kişiselleştirilmiş pazarlama yapılmıyor veya yapılamıyor.

Formation.ai yaklaşık 2.000 ABD’li tüketiciye marka sadakati ve aldıkları kişiselleştirilmiş veya özel pazarlamanın kalitesi hakkında sorular sordu. Rapor, düşük gelirli tüketicilerin daha az harcanabilir gelire sahip olmasına rağmen, bütçelerinin ortalama %40’ını ekonomistlerin lüks ürün ve hizmetler olarak gördükleri şeylere harcadıkları sonucuna ulaştı.

Formation.ai’nin kurucu ortağı ve CEO’su Christian Selchau-Hansen, raporu pazarlamacıların kör noktayı giderebilmesinin en iyi yolunun, finansal demografiyi denklemden tamamen çıkarmak olduğunu söyleyerek yorumladı.

Markaların büyük ölçekte birebir kişiselleştirmeyi kullanarak, bireysel düzeyde en alakalı teklifleri ve promosyonları göstererek katılımı arttıran güçlü sadakat programlarına sahip olabileceğini dile getirdi. Ayrıca karantinanın tüketici davranışı üzerindeki etkisi nedeniyle markaların düşük gelirli tüketicilerle ilgili yaptığı varsayımların çoğunun altüst edildiğinden bahsetti.

Raporda belirtilen diğer sonuçlar ise baby boomers kuşağı ile ilgili. Genç nesiller, zamanın dörtte biri kadar kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları gördüklerini bildirirken, bu oran, baby boomers için %14 düzeyinde kalıyor.Çünkü bu kuşak internette alışverişe sıcak bakmıyor.

Rapor yazarları, bu kör noktayı dijitali benimsemedeki boşluklara bağlıyorlar; ancak karantina, daha fazla yaşlı tüketiciyi yeni teknolojiyi benimsemeye zorladığından farklılığın azalmış olabileceğini de söylüyorlar.