MAPFRE yılın üçüncü çeyreğinde 488 milyon euro kâr elde etti

MAPFRE, 2022 yılı ilk 9 aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, MAPFRE 2022 Ocak- Eylül ayı döneminde 488 milyon euro kâr elde ederken gelirleri de %12,2’likartışla 22,2 milyar euroyu aştı.  

Sigorta faaliyetleri, MAPFRE’nin faaliyette bulunduğu neredeyse tüm ülkelerde yoğun şekilde büyümeye devam ederken Türkiye, 265 milyon euro (%16,4 artış) ile Avrasya bölgesinde prim hacmi açısından Gruba en çok katkıyı sağlayan üçüncü ülke oldu. 

Dünya genelinde sigorta, reasürans, destek hizmetleri ve finansal hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren MAPFRE, 2022 yılının ilk 9 ayına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun net kazancı 488 milyon euro olarak belirlendi (-%6,9). Grup primleriyse %12,1 artarak 2022 Ocak’tan Eylül’e dek 18,64 milyar euroya ulaştı. Bu süre zarfında gelirler de Eylül 2022 sonunda %12,2 artışla 22,2 milyar euroya yükseldi. Sigorta primleriyse, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,9 oranında bir artışla 15,62 milyar euro oldu. 

Reasürans ve büyük riskler iş kollarını içeren MAPFRE RE’de primler, 2022’nin ilk 9 aylık döneminde %18 artarak 5,56 milyar euroya ulaşırken, kazançlar bu süreçte gerçekleşen büyük afetlere rağmen 94 milyon euro olarak gerçekleşti. Ayrıca yüzde bir puan artarak %97,5’e ulaşan bileşik oranda kayda değer iyileşme görüldü. Küresel Riskler iş kolundaki prim hacmiyse %30,7 artarak 1,36 milyar euroya ulaştı. Kazançlar da 17 milyon euro olarak gerçekleşti.

Türkiye Avrasya’da en çok prim katkısı sağlayan üçüncü ülke

Avrasya Bölgesi’nde prim hacmi, 2021’in ilk 9 ayına benzer şekilde yaklaşık 1,03 milyar euroya ulaştı. Prim hacmi açısından 299 milyon euro (+%0,6) ile Gruba en çok katkıyı Almanya sağlarken Almanya’yı 273 milyon euro (-%6,5) ile Malta ve 265 milyon euro (+%16,4) ile Türkiye izledi. Böylelikle Türkiye, Avrasya bölgesinde prim hacmi açısından Gruba en çok katkıyı sağlayan üçüncü ülke oldu.

Güçlü sermayenin etkisi üçüncü çeyrek sonuçlarına yansıdı 

Grubun faaliyetleri ve coğrafi kapsamındaki çeşitlilik, primlerde görülen ciddi artışta, finansal sonuçların tutarlılığında ve MAPFRE’nin güçlü sermaye tabanında etkili olmaya devam ediyor. 7,59 milyar euroluk Grup özsermayesi, artan faiz oranları neticesinde 2022’nin başlangıcından bu yana %10,3 oranında azalırken, özsermaye kârlılığı ise %9’un üzerinde artış gösterdi. 

Grubun Konut, Kaza ve Hayat branşlarındaki sonuçları ön plana çıkarken, Covid-19 ile ilgili hasarlar, faaliyet gösterilen ülkelerin tamamında azalmaya devam etti. İlgili branşlarda elde edilen yüksek kazançlar, salgın sonrasında hareketliliğin artmasıyla ve küresel enflasyon senaryosundan etkilenen Oto branşının performansıyla kısmen dengelendi. MAPFRE’nin yatırımlarıysa üçüncü çeyrek itibarıyla 41,73 milyar euroya ulaştı. 

2022 yılının Haziran ayı itibarıyla (en güncel mevcut veri) sermaye yeterliliği oranı, %219,8’e ulaştı. Bu oran, Grubun faaliyet alanlarının çeşitliliğinin yanı sıra titizlikle yürütülen yatırım ve yönetim politikalarının bir yansıması olarak görülebilir.