Uzaktan Çalışma, Artık Her Şirketin Sunması Gereken Bir İmkan

Kurumsal yazılım şirketi VMware‘in kurumsal, İK ve BT karar vericileriyle gerçekleştirdiği yeni bir araştırmasına göre, uzaktan çalışmayı bir avantaj olarak değil, bir gereklilik olarak gören EMEA’daki çalışan sayısı %41 artıyor. X jenerasyonunda ise bu fikre katılanların oranı ise %53’e yükseliyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisi, kurumlarının uzaktan çalışmanın faydalarını gördüğünü ve eski çalışma yöntemine geri dönemeyeceğini belirtiyor. Ancak yine de şirket liderlerinin ve yönetiminin, çalışanlara daha fazla seçenek ve esneklik sunacak şekilde dönüşmek için yeterli gayreti göstermediğine dair bir endişe yer alıyor.

VMware EUC EMEA Başkan Yardımcısı Kristine Dahl Steidel, bu konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz altı ayda karşımıza çıkan zorluklar, kurumların ‘iş’ eşittir ‘ofis’ olmadığı yeni çalışma yöntemlerine hızlıca uyum sağlamaya zorladı. Dağıtık çalışanlar olarak karşımıza çıkan çalışmanın geleceği, verimlilik ve çalışan moralinden daha kapsamlı işbirlikleri ve gelişmiş işe alım fırsatlarına kadar birçok somut kurumsal faydayla birlikte geliyor.

Bu dijital temel ile şirketlerin yeni çalışma yöntemlerini geliştirmesi için doğru kültürü ve liderlik yaklaşımını uygulaması gerekiyor. Farklı noktalardan çalışanların birlikte çalışabilmesini, birbiriyle etkileşimde olmasını, görünür ve verimli olmasını sağlayan dijital çalışma alanı çözümleri bugüne kadar binlerce kuruma ve milyonlarca çalışana yardımcı oldu bile. VMware olarak bizler de inovasyon yapmaya devam ediyoruz.”

Şirket Kültürünü Farklı Noktalardan Çalışma Yöntemleriyle Uyumlu Hale Getirmek

Karar vericilerin %41’i, cevaplarında ekiplerinin uzaktan çalışırken işlerini yapmayacağından endişelendiğini belirtiyorAnkete katılanların %28’i yönetim kurulundaki kültürün uzaktan çalışmayı engellediğini, %59’u ise normal çalışma saatleri dışında online olmanın daha fazla baskı yarattığını söylüyor. Bu faktörler, geleneksel yönetim yaklaşımının ve uygulamalarının tamamen değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Esnek çalışmanın kurumlara ve çalışanlara sunduğu net faydalara rağmen, dünyanın dört bir yanında çeşitli yeteneklere ve becerilere yatırım yapan şirketlerde bile böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Uzaktan çalışma yöntemine geçildiğinden beri ankete katılan çalışanların %76’sı iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin geliştiğini, %66’sı video konferanslarda daha rahat konuştuğunu ve %69’u da stres seviyelerinin iyileştiğini belirtiyor. Çalışan morali (%30) ve verimliliği (%34) artıyor.

Bunların yanı sıra %67’lik bir kesim de özellikle çalışan ebeveynler (%83) ve azınlıktaki (%68) adaylar arasından üstün yeteneklere sahip kişileri ekibe dahil etmenin kolaylaştığını söylüyor. Anketi cevaplayanların %72’si, yeni fikirlerin şirketin içinde daha önce hiç olmadığı kadar farklı yerlerden geldiğini belirtiyor.

Oxford Üniversitesi Çalışmanın Geleceği Programı Direktörü Dr. Carl Benedikt Frey, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

“Şirketlerin ‘her yerden çalışma’ modelini gerçekten benimseyebilmesi için yöneticilerin, girdileri gözlemlemek yerine karşılıklı güven ortamında çıktılara odaklanması gerekiyor. Doğru dengeyi sağlamak, çalışanları motive ederken verimliliğin de artacağı bir ortam yaratmak için hayati öneme sahip.”

BT artık çalışanların standart olarak merkezden, yerel bir ofisten, evden, hareket halinde veya farklı konumlardan çalışabildikleri, dağıtık çalışma uygulamaları açısından bir engelleyici olarak değerlendirilmiyor. Ankete katılanların yalnızca %33’ü, BT ekiplerinin uzaktan çalışmayı yönetmek için yeterli donanıma sahip olmadığını düşünüyor.

Orange Group Fransa Dijital Çalışma Alanı Direktörü Véronique Karcenty, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Bu yıl her yerden çalışma modeline yapılan hızlı geçişler, hem çalışanlara hem de iş verenlere birçok avantaj sunuyor. Ancak çalışanların işlerini yapabilmeleri ve verimli olabilmeleri için insan yönetim stratejilerinde yapılması gereken değişiklikleri de küçümsememek gerekiyor. Her ne kadar yönetici liderliği bir ton belirlemek için önemli olsa da orta yönetim kademesindekilerin ekibe sürekli güven ve enerji aşılaması ve ortak bir hedef sunması gerekiyor.”