TÜBİTAK, sürdürülebilir enerji desteklerine EIT InnoEnergy’nin üyelik faaliyetlerini de ekledi

TÜBİTAK’ın ilk kez 2020 yılında başlattığı “Ağlara Üyelik Desteği” ile, Türkiye’deki kurumların Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında yürütülen ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan iş ağlarına ve platformlara üyeliklerini teşvik etmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve KOBİ’lerin desteklendiği bu program kapsamında, kurumların Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri amacıyla kurum başına 15 bin Euro’ya kadar destek verilmektedir.

TÜBİTAK, Uluslararası Ağlara Üyelik Desteği programı kapsamında, sürdürülebilir enerji için inovasyon odaklı faaliyetleri ve projeleri destekleyen, Avrupa’nın enerji odaklı en büyük yatırım ve teknoloji şirketi EIT InnoEnergy’nin üyelik faaliyetlerini de ekledi.

Enerji alanında faaliyet gösteren 26 farklı özel sektör kuruluşu, üniversite araştırma enstitüsü ve özel araştırma kurumlarının birlikteliği ve Avrupa Birliği EIT (European Institute of Technology) fonuyla 2010 yılında kurulan EIT InnoEnergy, hali hazırda Avrupa’nın bu alandaki en yüksek bütçeli yatırım, teknoloji geliştirme ve iş ağı olarak faaliyet gösteriyor.

Geride kalan 11 yıllık sürede EIT InnoEnergy, aralarında Türkiye’den yerli girişim DUCKT’ın da bulunduğu toplam 230 şirkete 420 milyon Euro yatırım yaptı.

Eylül 2017’de kurulan Türkiye ofisiyle birlikte ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan EIT InnoEnergy, enerji ve temiz çevre teknolojileri dikeyinde faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerini, araştırma merkezlerini, üniversiteleri, vakıfları ve kamu kurumlarını finansman, iş ve pazar geliştirme, globalleşme, erken ve ileri aşama yatırım ile konsorsiyum ortaklıkları kurma gibi çeşitli başlıklarda desteklemektedir.

Türkiye’de EnerjiSA’nın da resmi partneri olduğu EIT InnoEnergy’nin iş ağında Avrupa genelinde 500’den fazla kurum bulunuyor. Siz de EIT InnoEnergy’ye üye olarak:

  • Uluslararası mecralarda EIT InnoEnergy’nin partneri olarak tanınabilir ve kurumunuza görünürlük kazandırabilirsiniz,
  • Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen ve Avrupa’da enerji sektörünün geleceğini tasarlama amacıyla düzenlenen “Partners Day” etkinliklerine doğrudan katılım hakkı sağlayabilirsiniz,
  • Dünyanın enerji dikeyindeki en büyük iş geliştirme etkinliği olan The Business Booster’a ücretsiz katılım hakkı kazanabilirsiniz,
  • EIT InnoEnergy’nin yatırım yaptığı teknoloji şirketleriyle ilgili detaylı rapor ve dokümanlara ücretsiz erişim ile şirketlerin geliştirdiği teknoloji ve uygulamalara öncelikli olarak erişim ve PoC yapma imkanı elde edebilirsiniz,
  • EIT InnoEnergy’nin yürttüğü master ve doktora programlarının mezunlarını öncelikli istihdam edebilme ve profesyonel kurslara şirket çalışanlarınızın/üyelerinizin indirimli veya ücretsiz olarak katılmasını sağlayabilirsiniz,
  • İnovasyon Projeleri başlıklı yüksek bütçeli finansman programlarına katılım için ücretsiz danışmanlık alabilir ve konsorsiyum kurma imkanı elde edebilirsiniz,
  • EIT InnoEnergy iş ağında yer alan tüm kurum ve organizasyonlarla öncelikli iş birliği yapabilme imkanı elde edebilirsiniz.