Bankalar Birligi Risk Merkezi senet bilgileri toplama

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15’er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir.

Senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır.

Bu uygulama ile;

  • banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim,
  • gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme

imkanı sağlanmaktadır.