Şirketlerin %92’si, İnovasyonların Ortaya Çıkmadan Başarısız Olduğunu Düşünüyor

Şirketler tarafından geliştirilen yeni ürünler, pek çok kez başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. 

Nintendo’nun sanal gerçeklik teknolojisini ilk kez kullandığı Virtual Boy oyun konsolu ve Nike FuelBand fitness cihazı buna örnek gösterilebilir. GE deneyiminin de gösterdiği üzere, dahili süreçlerin dönüşümü her zaman istenen sonuçları vermeyebiliyor.

Bununla birlikte halihazırda halka açık olarak başlatılan projelerin başarısızlığı buzdağının sadece görünen kısmını oluştuyor. İnovasyon süreçlerine dahil olan 53 üst düzey karar vericinin katıldığı Kaspersky araştırmasına göre, işletmelerdeki inovasyon liderlerinin %92’si projelerinin lansmandan önce başarısız olduğunu kabul ediyor.

Bununla birlikte Kaspersky tarafından yaptırılan bu araştırmaya göre, geliştirme aşaması, inovasyon yaşam döngüsünün en zorlayıcı aşamasına karşılık geliyorBu, kendi deneyimlerine dayanarak yanıt verenlerin üçte biri (%37) tarafından onaylandı.

Çoğu işletme için başarısız inovasyonun temel nedeni, katılımcıların beşte birinin (%19) net bir plana ve yapılanmaya sahip olmamasıBu, değerli bir içgörüyü kârlı ve makul bir çözüme dönüştürmede, uygulama yeteneğinin, parlak bir fikir bulmak kadar önemli olduğu anlamına geliyor. Yol haritası oluşturulduktan sonra, rakip faaliyetlerine, pazar eğilimlerine ve sektördeki dalgalanmalara ayak uydurmak için onu düzenli olarak gözden geçirmek gerekiyor.

Siber güvenlik, projelerin başarısız olmasının en önemli nedenleri arasında yer almıyor. Yine de sürecin başlarına bir bilgi güvenliği direktörü (CISO) dahil etmeyerek işletmelerin inovasyonlarının başarılı olmama olasılığını artırdığına dair ortak bir inanç var. Anketi cevaplayanların %55’i, bu görüşe katılıyor. Bunun nedeni, projelerde çok katmanlı siber güvenlik kurallarının uyarlanamaması ve katılımcıların yarıdan fazlasının (%60) şirketlerinde BT güvenlik politikasının inovasyonu engellediğine inanılması olarak ortaya çıkıyor.

Kaspersky İşletme Yöneticisi Alexander Moiseev, bu konu hakkında “Bir işletmenin yenilik yapması için risk alması ve bu süreçte bazı başarısızlıklara hazır olması gerekir. Gerçekten yeni bir şey ortaya koymak istediğinizde bunlar kaçınılmazdır. Bununla birlikte, ortaya çıkan bir teknolojinin veya ürünün sonuca ulaşmasını sağlamak için atılabilecek bazı pratik adımlar hala var. Siber güvenlik kurumsal bir engel olmak zorunda değildir, ancak projenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Şirketiniz için bir sonraki teknolojik atılımı planlarken CISO’yu erkenden bu işe dahil ettiğinizden emin olun.” diyor.