Kayseri’den Türkiye’ye uzanan teknoloji yatırımcılığı: Kültepe Yatırım

Tarihte ticaret anlaşmalarının yapıldığı ilk yer Kayseri’de bulunan ve 6 bin yıllık tarihi olan Kültepe – Kaniş – Karum bölgesi olarak bilinmektedir.

Bu bakımdan Kayseri’nin tarihten aldığı bir ticaret ve girişimcilik kültürü olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ki anlamıyla özellikle teknoloji odaklı girişimcilikten, ticaretten ve yatırımcılıktan bahsedildiğinde Kayseri bölgenin önemli merkezlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bölgede Erciyes Teknopark bünyesinde yer alan Sera Kuluçka Merkezi ve ERBAN Melek Yatırım Ağı 2014 yılından itibaren yeni nesil girişimciliğe büyük katkılar sağlamaktadır. Girişimcilik ekosistemi düşünüldüğünde; girişimci, teknoloji ve yenilik, melek yatırımcı, mentor havuzu, melek yatırım ağı gibi önemli aşamaların Kayseri’de geliştiği görülmektedir. Buna istinaden bunu ileri taşımak ve ekosistem içinde hızlı, esnek ve girişimlere gerekli akıllı para (smart money) desteğini sağlayabilmek için bir girişim sermeyesi şirketine ihtiyaç duyulmuştur. Burada tarihten ilham alınarak Kültepe Yatırım, Anadolu’nun ilk girişim sermayesi şirketi olarak 2019 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Kültepe Yatırım, Anadolu’da girişimcilik ekosistemini ve yeni nesil teknoloji yatırımcılığını geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Kültepe Yatırım kimler tarafından nasıl kuruldu?

Kültepe Yatırım ERBAN Melek Yatırım Ağı’na üye olan 20 lisanslı melek yatırımcı ve Kayserili iş insanı ortaklığında anonim şirket olarak 2019 yılında kurulmuştur. Girişimlerin hızlı büyüme için ihtiyaç duyduğu akıllı para desteğini esnek ve hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğini düşünen 20 Kayserili iş insanı Kültepe Yatırım’a kuruluştan bu yana desteklerini sürdürmüştür. Sağlıktan yazılıma, enerjiden endüstriye, biyoteknolojiden finansa, gıdadan tekstile kadar ulusal ve uluslararası birçok farklı alan ve sektörlerde faaliyet gösteren Kültepe Yatırım ortakları girişimlerin hızlı büyümesi için gerekli bilgi, deneyim ve sermayeyi girişimlere sağlamaktadır.

Kültepe Yatırım’ın kuruluşunda yer alan Kayserili iş insanları: Abdülhakim Coşkun (Prof. Dr.), Alper Tuna Elmacı, Alper Tuncer, Atilla Topaç, Enes Uğurlu, Faruk Sarıalp, Fatih Şahin, Harun Hasyüncü, İbrahim Ulukaya, Kadir Orhan Arı, Murat Başyazıcıoğlu, Murat Kantarcı, Murat Yıldız, Mustafa Başaran, Nuh Naci Hiçyılmaz, Oğuz Uğur, Osman Güldüoğlu, Recep Tiritoğlu, Tevfik Gemici ve Vedat Çavuşoğlu’dur.

Kültepe Yatırım’ın bölgeye faydası nedir?

Türkiye’de yatırım ekosistemi her geçen gün büyümektedir. 2020 yılında 132 girişime 120 milyon $ değerinde yatırım yapılmıştır. Bu girişimlerden 7’si 5 milyon $ üzerinde yatırım almıştır. Bir yılda 2 yatırım alan 6 girişim olmuştur ve Kültepe Yatırım bu girişimlerden olan PackUpp yatırım turuna katılım sağlamıştır. 2020 yılı önceki yıllara göre yapılan yatırım miktarı ve yatırım sayısının arttığı görülmektedir.

Kültepe Yatırım teknoloji odaklı girişimlere yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda bölgede teknoloji odaklı girişimlerin var olmasını ve var olan nitelikli girişimlerin desteklenmesini sağlamaktadır. Kültepe Yatırım ile birlikte Anadolu’da yer alan teknoloji odaklı girişimler ihtiyaç duyduğu sermayeye, bilgi birikimine ve bağlantılara hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Bu durum bölgede teknolojinin ve ekosistemin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca İstanbul merkezli girişimlere yapılan yatırımlarla birlikte teknolojinin ve üretimin bölgeye aktarılması Ar-Ge ve prototip geliştirme çalışmalarına imkân tanınması da bölgeye sağlanan katkılar arasında yer almaktadır.

Kültepe Yatırım ortakları ve aynı zamanda yatırımcılarımız ayda en az bir kez düzenlenen girişimci – yatırımcı buluşması etkinliklerinde girişimleri dinleyerek ilgili sektörün geleceğini, teknolojiyi ve yenilikleri de keşfetme fırsatı bulmaktadır.

Kültepe Yatırım Hangi girişimlere yatırım yapıyor?

Kültepe Yatırım teknoloji odaklı girişimlere yatırımlarını gerçekleştirirken bu girişimler arasında sektör ayrımı yapmamaktadır. Bu kapsamda odağında teknoloji olan ve hızlı ölçeklenebilecek tüm alandan girişimlere yatırım yapılmaktadır. Bu noktada erken aşamada ve tohum aşamasında olan girişimler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Erken aşama girişimler potansiyeli olan, hızlı ölçeklenebilecek ve belki henüz daha şirketleşmemiş girişimleri ifade etmektedir. Tohum aşaması ise daha çok şirketleşmiş genellikle prototipi üretime hazır olan, ilk faturasını kesmiş olan girişimler olarak ifade edilebilir.

Kültepe Yatırım hangi girişimlere yatırım yaptı?

Kültepe Yatırım aktif olarak yatırımlarına 2020 yılında başlamış olup portföyünde 5 yatırım bulunmaktadır. Bunlar; ART Labs, Batron Enerji, PackUpp, Startupfon ve Vahaa’dır. Buna ek olarak yatırım süreci devam eden girişimler de bulunmaktadır. ART Labs; e-ticaret alanında firmaların artırılmış gerçeklik uygulamalarını gerçekleştiren girişimdir. Batron Enerji; batarya ve enerji yönetim sistemlerini geliştiren TÜBİTAK 1512 desteği alan ve 2 patenti bulunan Kayseri girişimidir. PackUpp; yeni nesil aynı gün teslimat hizmeti sunan ve hizmet kalitesine odaklanan bir girişimdir. StartupFon; Türkiye’nin nitelikli yatırımcılara hitap eden ilk hisse bazlı erken aşama yatırım platformudur. Vahaa; topraksız tarım ve IoT teknolojilerini bir araya getiren ve mobil uygulama ile takibini sağlayan bir girişimdir.

Kültepe Yatırım’da girişimler hangi süreçten geçiyor ve süreç nasıl işliyor?

Kültepe Yatırım teknoloji odaklı girişimler için 6 basamaklı bir süreci işleterek yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Girişimler başvuru yaparak ya da yatırımcı – girişimci buluşma etkinlikleri ve girişim taramaları sonrası ön değerlendirme aşamasında sunum yaparlar. Bu aşamadan sonra Kültepe Yatırım ortaklarının katıldığı bir yatırımcı – girişimci buluşma etkinliğinde değerlendirmeye alınırlar. Bu aşamayı geçen girişimler daha detaylı toplantı için 3. Aşamaya geçilmiş olur. Bu aşamada olumlu olursa durum değerlendirme çalışmaları başlar ve bir toplantı daha yapılır. Yatırım Komitesi onayı ardından anlaşma ve sözleşme aşamasıyla birlikte yatırım gerçekleşmiş olur. Burada girişimlerin hangi aşamada olduğu ve yatırıma hazırlığı sürecin hızını belirlemekte oldukça önemlidir. Yatırım turunda olan ve belli miktar yatırım sözü alan girişimler hızlıca 3. Aşama toplantılarla sürece devam ederler.

Kültepe Yatırım hedefleri neler?

Kültepe Yatırım Anadolu’nun ilk girişim sermayesi şirketi olarak teknoloji odaklı girişimleri destekleyerek bölgede ekosistemi geliştirici faaliyetlerde bulunmayı misyon edinmiştir. Bu bağlamda portföyünde bulunan 5 yatırıma ek olarak öncelikle Anadolu’da yer alan girişimleri destekleyerek bu girişimlerin hızlı büyümesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Nitelikli girişimlerin var olması için Anadolu’daki kuluçka merkezleri, BİGG uygulayıcı kuruluşları ve hızlandırma programları ile girişimlerin yatırım süreçleri için ortak çalışmalar da yapılmaktadır. Bu kapsamda kuluçka merkezlerinin uygulayacağı programlarda mentorluk desteği sağlanması ve yatırıma hazır girişimlerin var olması için iş birliklerini tüm bölgede geliştirmek hedeflenmektedir.

Kültepe Yatırım Anadolu’nun ilk girişim sermayesi şirketi olarak 2021 yılında büyümesini devam ettirerek Anadolu’nun en büyük girişim sermayesi şirketi olmayı hedeflemektedir. Ayrıca Kültepe Yatırım SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu kurulması hedefiyle daha fazla girişime yatırım yapmayı ve portföyünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Böylece Anadolu’da teknoloji odaklı girişimlerin başvuracağı bir girişim sermayesi fonuyla bölgede ekosistemin daha da gelişmesi, teknolojinin gelişimi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.