İntek Kalip ve İskele, Uganda’da

Transit trafik ile şehir içi trafiğini birbirinden ayırarak, şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan proje, eski Kampala – Entebbe yolunda Entebbe tarafından ve Kampala-Mpigi yolu üzerinde Mpigi tarafından şehre giren trafik yoğunluğuna odaklanmaktadır. Aralık 2022’de tamamlanması planlanan proje sayesinde hem transit süreleri hem de şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azalacaktır.

Projenin En Büyük Bölgesinde İntek İmzası

14 açıklıktan oluşan köprünün toplam uzunluğu 365 metredir. Tabliyelerin yükseklikleri 4 metre ile 11 metre arasında değişmektedir. A1-P4 aksları arası birinci kısım, P4-P10 aksları arası ikinci kısım, P10-A2 aksları arası ise üçüncü kısım olarak düşünülmüştür. En büyük bölge olan ikinci kısımda P4-P8 aksları arasında kalan 110 metre uzunluğundaki bölümün tabliye kalıbı ve kalıp iskelesi İntek tarafından tedarik edilmiştir. İkinci kısmın geri kalan bölümü olan P8-P10 aksları arasında kalan 60 metre uzunluğundaki bölgenin kalıp iskelesi olarak Cementers’in elindeki stoklar kullanılmış, tabliye kalıbı ise İntek tarafından tedarik edilmiştir.

Cementers firmasının elindeki kalıp iskelesi stokları, 2019 yılında yapılmış olan Uganda Amerikan Elçiliği projesinin yapımında başarıyla kullanılmış olan İntek’in HD 150 kalıp iskelesi sistemidir. Bu nedenle kalıp iskeleleri ile tabliye kalıbının birbirine adaptasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleşmiştir. P4-P10 aksları arasındaki ikinci kısım için tedarik edilen 170 metre uzunluğundaki tabliye kalıpları ve kalıp iskeleleri İntek tarafından yapılan proje çalışması ile 96 metre uzunluğundaki birinci ve 99 metre uzunluğundaki üçüncü kısımlara yerleştirilmiş, bu iki bölgeyi eş zamanlı olarak dökebilmek için gereken ilave malzemeler belirlenmiştir. Bu ilave malzemelerin getireceği maliyet ile işin daha kısa sürede bitirilmesi ile elde edilecek olan kazanımlar Cementers firması tarafından karşılaştırılmış ve ilave malzemelerin sipariş edilmesi uygun bulunmuştur.

İntek’in Proje Destek Hizmeti ile Daha Hızlı, Daha Kaliteli ve Güvenli Projeler

Köprü ve viyadüklerde yükseklikler ve tabliye yükleri genelde binalara göre çok daha büyük değerlerdedir. Açık alanlarda yapıldıkları için kalıp ve iskeleler büyük rüzgar yüklerine maruz kalırlar. Köprü ayaklarının ve tabliyelerinin kesitleri sıra dışı ve değişken formlara sahiptir. Bütün bu özelliklerinden dolayı köprü ve viyadük projelerinin kalıp ve iskele çözümleri, yüksek bir mühendislik düzeyi ve uzmanlık gerektirir. 

Türkiye ve Yurt Dışında Köprü-Viyadük Projelerinin Tercihi: İntek

İntek, kalıp mühendisliği konusundaki kaliteli ve uzman insan kaynağı sayesinde, Türkiye’de ve yurt dışında birçok büyük projede başarılı bir çözüm ortağı olarak yer almış, köprü ve viyadük projelerinde tercih edilen kalıp ve iskele firması haline gelmiştir. İntek, Uganda’daki bu uluslararası projede de kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatlarının yanı sıra, proje çözümleri ve kalıp eğitmeninin sahaya verdiği teknik destek ile müşterisinin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamış ve başarılı referanslarına bir yenisini eklemiştir.