Girişimciler, Uzaktan Çalışmaya KOBİ'lerden Daha Hızlı Uyum Sağladı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve Big Cat Research iş birliğiyle yapılan “Pandemide Uzaktan Çalışmanın KOBİ’lere/Startup’lara Etkisi” araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde uzaktan çalışmaya girişimciler, KOBİ’lerden daha hızlı uyum sağladı.

Girişimciliği desteklemek ve toplumdaki genel davranışlar hakkında araştırma raporları hazırlamak amacıyla kurulan BTM, pandemi sürecindeki iş hayatını masaya yatırdı. 

BTM ve Big Cat Research, “Pandemide Uzaktan Çalışmanın KOBİ’lere Etkisi” ve “Pandemide Uzaktan Çalışmanın Startup’lara Etkisi” isimli iki ayrı anket çalışması gerçekleştirdi. Anket, İstanbul’da faaliyet gösteren 69 KOBİ ve BTM bünyesindeki 90 girişimci ile uzaktan erişim yöntemiyle yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, anketin Kovid-19 etkisi tamamen azalıncaya kadar işletmelerin uzaktan çalışmaya devam etmeye kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Elbaşı, “Kovid-19, evden çalışmayı dayatsa da girişimcilerimiz yeni düzene çok çabuk adapte oldu. Dünyada ikinci bir Kovid dalgası konuşulurken, Türkiye’de de evden çalışma yeniden gündeme gelebilir. Halihazırda salgın ve benzeri çevresel belirsizlikler karşısında iyi bir sınav veren BTM ise her zamankinden daha hazır ve kuvvetli durumda. İhtimal dahilindeki bütün olumsuzluklara hazır bir vaziyette girişimcilerimize destek vermeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin yüzde 78’i her gün 5 saatten fazla çalıştı

Anket, KOBİ’lerin evden çalışmaya ayak uydurmakta zorlandığını gösterdi. Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 47’si yeni düzene uyum sağlayamadığını belirtirken, uyum sağlayanların oranı yüzde 36 oldu.

Girişimcilerin yüzde 41’i ise yeni düzende kendini daha üretken hissettiğini aktardı. Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı da yüzde 12 oldu. 

Yeni düzeni anlama ve firmalara katma değer sunma amacıyla gerçekleştirilen ankete katılan KOBİ’lerin yöneticilerinin yüzde 45’i kadın, yüzde 62’si evli, yüzde 42’si 30-40 yaş aralığında ve yüzde 61’i yüksekokul mezunu olduğunu belirtti.

Araştırmaya bankacılık ve finans sektöründe çalışanlar daha fazla ilgi gösterdi. Katılımcıların yüzde 69’u bulundukları sektörde 10 yıldan daha fazla süre çalıştıklarını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 78’i bu süreçte her gün 5 saatin üstünde evden çalıştıklarını beyan ederken, bu süreçte iş yeri ile iletişimde en fazla kullanılan yöntem ise e-posta oldu. Yüzde 64 oranında e-posta ile iletişim kurulurken, popüler video konferans programları ile kurulan iletişim yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti. Telefon yüzde 41, mobil platform üzerindeki mesajlaşma programları ile iletişim yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Toplantılar bir saatte bitti

Pandemi sürecinde yapılan toplantıların yüzde 76’sı bir saat ve öncesinde bitirildi. KOBİ çalışanları, toplantılar için yoğunluklu olarak Zoom ve WhatsApp uygulamalarını tercih etti.

Çalışanların yüzde 32’si evden çalışma ile kendini daha üretken hissettiğini ifade ederken, yüzde 32’si de emin olamadığını söyledi.

Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı yüzde 22, kendini işe veremeyenlerin oranı ise yüzde 14 oldu. Çekimser kalanlar göz ardı edildiğinde, evden çalışma yöntemi KOBİ çalışanları için çok elverişli olmadı. Çalışanların yüzde 32’si ise toplantıların verimli ve sonuç odaklı geçtiğini belirtti.

KOBİ çalışanları, bu süreçte sağlıklı beslendiklerini dile getirdi. İşe gidip gelmemenin hayatlarındaki en önemli ikinci olumlu değişiklik olduğunu belirten KOBİ çalışanları, evden çalışmanın en olumsuz etkisi olarak ise dikkat dağınıklığı nedeniyle işe odaklanamamayı gösterdi. İkinci en büyük olumsuzluk ise aynı işin normal çalışmaya göre daha fazla zaman alması oldu.

İş yükü değişmedi

Ankete göre, KOBİ çalışanları, halen belirlenen bazı günler dışında evden çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte iş yerlerinde ise en fazla önlemi çalışanlar kendileri aldı.

Servis araçlarının kullanımı yüzde 26 oranında gözden geçirilirken, yüzde 16 oranında çalışma ortamının hijyen standartlarına göre revize edildiği görüldü.

Katılımcıların sadece yüzde 4’ü, iş yerlerinde Kovid-19 hazırlık ekibinin kurulduğunu kaydetti. Çalışanların yüzde 71’i de iş yeri arkadaşları ile temaslarını azalttıklarını belirtti.

Çalışanların yüzde 46’sı yeni düzene adapte olamadığını, yüzde 36 ise adapte olduğunu söyledi. Kararsız kalanların oranı yüzde 18 oldu. Katılımcıların yüzde 26’sı iş yükünün arttığını, yüzde 29’u azaldığını ifade ederken, değişiklik olmadığını beyan edenlerin oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Girişimcilerin adaptasyonu sorunsuz oldu

BTM bünyesindeki “Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka” girişimcileri ile yapılan anketten ise daha farklı sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılardan yüzde 24’ü kadın, yüzde 41’i 18-25 aralığında, yüzde 76’sı bekar ve yüzde 73’ü üniversite mezunu olduğunu belirtti.

Girişimcilerin faaliyet alanlarının yüzde 41’inin internet ve teknoloji, yüzde 39’unun online pazar yeri ve platform olması uzaktan çalışma konusunda bir sıkıntı yaşanmamasının da en önemli göstergesi oldu. Girişimcilerin çoğu, KOBİ çalışanlarının aksine şubat ayı ortasından itibaren uzaktan çalışmaya başladıklarını aktardı.

Girişimcilerin yüzde 40’ı, her gün 5 saat ve üzeri çalıştıklarını ifade ederken, girişimciler, bu süreçte iletişim için ağırlıklı olarak video konferansı tercih etti.

Toplantıların bir saatten az sürmesi oranı yüzde 78 oldu. Bu süreçte kendini üretken hissedenlerin oranı yüzde 41 olurken, üretken hissetmeyen ve kendini işe veremeyenlerin toplam oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Bu süreçte en çok kullanılan iletişim aracı Zoom ve WhatsApp oldu.

Girişimciler de tıpkı KOBİ çalışanları gibi bu süreçte daha sağlıklı beslendiğini düşündüğünü belirtirken, işe gitmemekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Girişimcilerin yüzde 53’ü dikkat dağıtan birçok etken olduğunu aktarırken, yüzde 39’u aynı iş için daha fazla zaman harcadığını vurguladı.

Pandemi sürecinde girişimcilerin yüzde 28’i yeni bir iş anlaşması imzaladı. Yüzde 42’si projeleri üzerinde daha çok çalışma olanağı buldu.

Girişimcilerin yüzde 38’i pandemi sürecinde iş verimliliğinin de arttığını dile getirdi. Ayrıca, ekip içinde iletişimde de artış yaşandı.