Uzman Gencİstihdam Kaynağı Yaratacak

Bilişim teknolojileri alanı kamu ve özel sektörüne teknolojide uzman genç iş gücü kazandırmak için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin teknik desteğiyle ‘Genç Dönüşüm Eğitim Programı’ projesini hayata geçiriyor

Proje, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak gençleri geleceğin mesleği olacak alanlarda eğitmeye ve bilişim alanında donanımlı genç iş gücü kaynağını hazırlamayı hedefliyor. ‘Genç Dönüşüm Eğitim Programı’na katılan gençler eğitim sonunda bir sınav sonrası sertifikalarını alıp, iş hayatındaki görevlerini almak üzere de desteklenecekler.

Türkiye’nin iş gücü piyasasındaki bilişim mesleklerinde hâli hazırdaki boşluğu doldurmayı hedefleyen, çevrim içi sınıflarda eğitim programı Genç Dönüşüm projesi hayata geçiyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) teknik desteğiyle, gençler bilişim teknolojileri işlerine hazırlanacak. Ücretsiz olarak bu alanda istihdama hazırlayacak olan ‘Genç Dönüşüm Eğitim Programı’ bilişim alanında tecrübe edinmek isteyen gençlere gerekli alt yapı ve donanımı kazandıracak.

Tamamı ücretsiz olarak sunulacak olan Genç Dönüşüm Eğitim Programı kapsamında, geleceğin bilişim meslekleri (veri tabanı uzmanı, iş analisti, java, .net, Phyton yazılım uzmanı, veri mühendisi) alanlarında eğitim verilecek. Program, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında eğitim gören ve bu alanlarda iş arayan, yeni mezun ya da çalıştığı şirkette bu mesleklere geçiş yapmak isteyen tüm gençlerin katılımına açık olacak. Eğitimler çevrim içi sınıflarda Temmuz-Ekim 2020 ayları arasında yapılacak.

Gençler programlama becerisinin yanı sıra liderlik becerilerine de sahip olacak

Bilişim alanına nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlayan program kapsamında, yedi ayrı sınıfta eğitim alacak olan 150 genç, 4 ay boyunca teknik ve uygulamalı eğitimler alacak. Bunların yanı sıra, bilgisayar, liderlik, iletişim, problem çözme, markalaşma, pazarlama, öz güven, motivasyon ve kararlılık becerilerini de uzman eğitmenler aracılığıyla geliştirecek. Azim ve istek gerektiren bir eğitimin ardından mezun olmaya hak kazananlar, program desteğiyle iş hayatındaki yerlerini alacak ve istihdama kazandırılacak. Program bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne de katkı sağlayacak.

Genç Dönüşüm Eğitim Programı’ndan başarıyla mezun olan öğrenciler TİSK ve Wtech himayesinde mentorluk programına alınacak ve programdan başarıyla mezun olanlar için ek olarak global sertifikasyon imkanı da sağlanacak. Mezun adaylar ise iş bulma konusunda desteklenecek ve bir yıl süresince iş yerinde mentorluk programı ile de destek verilecek.

Nevzat Seyok: Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak için en büyük potansiyelimiz olan gençlerimizin çalışma hayatına en doğru şekilde hazırlanması önceliğimiz

Eğitim programı hakkında konuşan proje ortaklarından TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok; “dünyada yaşanan dijital dönüşüm ve teknoloji trendleri hiç kuşkusuz ülkemizi de etkilemektedir. Bu anlamda sanayiden başlayarak tüm sektörlerde görülecek olan bu değişime karşı gençlerimizi hazırlama görevi bizler gibi köklü kuruluşlara düşüyor. Dijital dönüşümün bir parçası olmak için yenilikleri takip etmenin yanı sıra nitelikli işgücüyle de geleceği şekillendirmek gerekiyor. Ülkemizin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu yaklaşık 13 milyon. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. İstihdamdaki eğitim profili ise hızla artıyor. Son 10 yılda lisans ve üstü mezunu çalışan sayımız %7,5 seviyesinde arttı.

Kadın işgücü perspektifinden bilim ve teknoloji alanlarında mezun kadın oranı %37 ile Avrupa’daki her ülkeden yüksek durumda. Dijital hayata uyum sağlama oranlarımız oldukça yüksek. Sosyal medyayı iş amaçlı kullanımda dünyada 13.’yüz. %68 olan mobil bankacılık penetrasyonu ile dünyada 3.’yüz. Bunlar, doğru yönlendirme ile hızlı yol alabileceğimizin birkaç göstergesi. Ülke olarak muazzam bir potansiyele sahibiz. Türkiye’de işin yarınına yön vereceksek, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmada en büyük potansiyelimiz olan gençlerimizin çalışma hayatına en doğru şekilde hazırlanması kuşkusuz önceliklerimizden biri. Bu sebeple, projemiz özellikle yeni mezun ve deneyimsiz gençlerimizi hedefliyor. Teknolojide Kadın Derneği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile hayata geçirmeye hazırlandığımız Genç Dönüşüm Eğitim Programı, ülkemizin bilişim alanına liderlik edecek yeni yeteneklerin kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

“Önümüzdeki 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin yüzde 40’ı ortadan kalkacak.” diyen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney;

Bir çok iş dalının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Gelecek vadeden mesleklere baktığımızda içinde yaratıcılık olan, insan ilişkileri gerektiren işler ama en çok da yapay zeka ve veriyle ilgili alt grup meslekler ön planda olacak. İlerleyen zamanda veri, para yerine geçeceği için veri dedektifleri, veri ayıklayıcıları, 3D ürün mühendisi, drone operatörü, genetik çeşitlilik memuru, robot mühendisleri, biyoteknologları, nanoteknoloji mühendisleri, kişisel veri brokerları gibi meslek ve yetkinlikler ön planda olacak. Yapılan araştırmalara göre 2022’ye kadar dünyada 70 milyondan fazla yeni uzmanlık ve meslek ortaya çıkacak, bunların da yüzde 54’nün şu anda mevcut dünyada olmadığı bir geleceğe doğru gidiyoruz.

Bu gerçekler söz konusu iken yeni meslekler ve teknolojide uzman, yetkin insan oranına baktığımızda Türkiye’de 2018 verilerine göre Türkiye’de 30 milyonluk istihdamda 245bin teknoloji çalışanı var. Kadın teknolojide çalışanı oranı ise yüzde 9,99. Bu oranın da yüzde 2’si Ar – Ge ve inovasyon alanında çalışmakta. Sadece 2 yıl sonra adını duymadığımız uzmanlık ve mesleklerin istihdamda olması beklenirken buna uygun insan kaynağına yatırım aynı oranda maalesef hızlı değil.

İşte, Teknolojide Kadın Derneği ve TİSK olarak EBRD’nin teknik desteği ile birlikte Türkiye’nin gençlerinin bu yeni yetkinlikler ve uzmanlıklar yani yeni meslek başlıklarında uzmanlaşması, istihdama katılması, son dönemde Sayın Bakanımızın açıkladığı 1 milyon yazılımcı yetiştireceğiz projesine destek olmak adına Genç Dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında özelikle yazılım alanında Veri Mühendisi (Data Scientist), JAVA, .NET, SQL, Phyton ve İş Analizi konularında 150 gencimizin kadın erkek ayırmadan yumuşak yeteneklerde (soft skills) uzmanlaşmış 3-4 ay arasında sürecek eğitim programıyla meslek sertifikalarına ve işe sahip olmaları ve 1 sene boyunca mentorluk desteğiyle işlerinde başarılı olup güçlenmeleri konusunda bir program açmış bulunmaktayız. Geleceğimizi şekillendirecek yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, makine öğrenmesi ve 5G başlıklarının altını doldurabilecek güçlü bir Türk gençliğini hazırlayabilmek özellikle kadın erkek elele vererek teknoloji sektöründe çeşitlilik yaratarak güçlenmesi, motive olması ve meslek sahibi olmalarını desteklemek en büyük hedefimiz ” dedi.

Denizbank COO’su ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman, bu proje ile ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Denizbank, Intertech ve Deniz Akademi olarak SQL eğitimi verip 20 çocuğumuzu iş sahibi yapmıştık. Bundan sonrada İş ve teknoloji birbirini nasıl anlar konusunda eğiteceğiz gençlerimizi. Yetişmiş elemanlarımızı kaynak olarak sunmak istiyoruz. Bu çalışmalar devam edecek, adaylarımızı seçeceğiz ve iş dünyasına kazandıracağız. Türkiye’mize teknolojide gelişmiş iş gücü kazandırmak, çalışan nüfus yetiştirmek ve işsiz nüfusu azaltmak en önemli amacımız bu konuda ülkemizin en büyük destekçisiyiz.”

Hem sosyal hem de ekonomik iş birliği

Bilişim alanında insan kaynağının öne çıktığı günümüzde, bu alanda gençlere eğitim ve destek verilmesi birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önceliklendiriliyor. Genç Dönüşüm için, işletmelerin ortak sesi, çalışma hayatına dönüştürücü gücü olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile bilişim ve teknoloji alanında, kadınların girişimlerini destekleme, çeşitliliği sağlama ve insan gücünü öne çıkarma vizyonuna sahip olan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) güçlerini birleştiriyor, iş birliğine imza atıyor. EBRD’nin katkılarıyla sürdürülebilir, çok aşamalı, kapsamlı bir eğitim ve istihdama destek projesine imza atılıyor . Bu sayede, genç istihdamı desteklenecek ve nitelikli insan gücümüz artırılacak.