İklim Degisikligi

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan sosyal ve ekonomik riskler insanlar ve ekosistemleri tehdit etmeye devam ediyor.

Global Compact Türkiye, Türkiye’deki şirketleri bilime dayalı emisyon azaltım stratejileri belirleyerek 1,5 derece hedefine katkı sağlamaya ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ile mücadele etmeye davet ediyor.

UN Global Compact tarafından Türkiye de dahil elli beş ülkede hayata geçecek ve 6 ay sürecek “İklim Hedefi Hızlandırma Programı” şirketlerin bu çabalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Ortalama küresel sıcaklık artışları hava olaylarının dengesini bozarak canlı türlerini ve ekosistemleri tehdit ediyor. Ancak önüne geçilemezse açlık, yoksulluk, göçler, salgın hastalıklar gibi çok daha büyük küresel riskleri beraberinde getirecek.

Son yayımlanan bilimsel raporlar iklim değişikliği ile mücadelede ne kadar yol kat edildiğine ışık tutuyor ve iklim değişikliğinin bu risklerine karşı yeterince hazırlıklı olmadığımızı ortaya koyuyor. Tüm dünyayı ve canlıları tehdit eden bu gerçeğin önüne geçmek için 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşılması ve ortalama küresel sıcaklıkların 1,5 derecede tutulması gerekiyor.

Bu noktada iş dünyasına büyük sorumluluk düşerken yatırımcıların ve müşterilerin de bu konuda talepleri artıyor, markalardan çevre odaklı bir tutum sergilemelerini bekliyorlar. Buna karşın pek çok şirketin de nereden başlayacağı ya da nasıl bir süreç izleyeceği konusunda bilgi ve rehberliğe ihtiyacı var.

Üye şirketlerini net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak ve bu hedefe giden yoldaki çabaları hızlandırmak amacıyla UN Global Compact tarafından hayata geçecek “İklim Hedefi Hızlandırma Programı” (Climate Ambition Accelerator) Türkiye’de de Global Compact Türkiye tarafından uygulanacak.

 6 ay sürecek bu Program farklı büyüklük, sektör ve ülkeden tüm şirketlerin büyük ölçekte emisyon azaltımı için taahhütlerini yerine getirmelerine destek olmayı amaçlıyor. Program şirketlerin çabalarını hızlandırmayı hedefliyor, bilime dayalı hedefler belirlemeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sağlıyor ve şirketlere nereden ve nasıl başlamaları gerektiği konusunda bir yol haritası sunuyor.

Mayıs ayında başlayacak ve 6 ay sürecek program boyunca katılımcı şirketler küresel en iyi uygulamalara, akranlar arası öğrenme fırsatlarına, kapasite geliştirme oturumlarına ve çevrimiçi akademi eğitimlerine erişime ulaşacak ve 2050 net sıfır hedefi için nasıl bir emisyon azaltım stratejisi geliştirmeleri gerektiğini öğrenecek.

Türkiye de dahil olmak üzere 55 ülkede yer alan UN Global Compact Yerel Ağları tarafından eş zamanlı hayata geçecek Program, Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) metodolojisine uygun içerikleri ile net sıfır kavramına, asgari gerekliliklerine, süreçlerine, faydalarına ve uygulama aşamalarına ilişkin şirketlerde kapasite geliştirilmesine destek olacak.