Yatirim Fonlari ve Emeklilik Fonlari Performans

ÖNCEKİ YILA GÖRE 2 KAT BÜYÜYEREK 305 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE

ULAŞAN YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARINA KAZANDIRDI

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, (TKYD) yatırım fonları ve emeklilik fonlarının 2021 performans raporlarını açıkladı. Ludens İleri Finansal Hizmetler’in (Ludens) TKYD için hazırladığı ‘Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre; yatırım fonları 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre 2 kat büyüyerek 305 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu büyüme ile yatırımcısına hem mevduatın hem de enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamayı başaran yatırım fonları, mevduat faizinin 21 puan üzerinde getiri elde etti. Yatırım fonlarının başarılı performansı, 2021’de TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla da karşılığını buldu.

Ludens tarafından TKYD için hazırlanan Emeklilik Fonları Performans Raporu’na göre ise Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları da katılımcısına enflasyonun oldukça üzerinde getiri sağlamayı başardı. 2021 yılında da emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 8.6 puan üzerinde gerçekleşti. BES’te toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 244 milyar TL’ye geldi.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD), Mart 2022 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporuna göre pandeminin yarattığı endişe ve belirsizlik ortamının devam etmesine rağmen 2021 yılında yatırım fonları sektörü başarılı bir şekilde iyi yönetildi. Raporda, yatırım fonu sektörünün hacimsel olarak büyümesinin yanı sıra 293 adet yeni yatırım fonunun da sisteme katıldığı açıklandı. Ayrıca, fonlar arasında özellikle tematik fonların yoğun ilgi gördüğü ifade edilirken yatırımcıların belirli temalara yatırım yapabilmesi amacıyla kurulan bu fonlar arasında sağlık, turizm, teknoloji, fintek ve blokchain, sürdürülebilirlik, temiz enerji ve tarım gibi temaların yer aldığı vurgulandı.

Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre 2021 yılı sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonlarının yaklaşık 2 kat büyüyerek 305,6 milyar TL portföy büyüklüğüne, yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ise 2021’nin sonunda 30,8 milyar TL büyüklüğe ulaştığı açıklandı.

Fon yönetiminde yüzde 84’lük başarı…

Raporda karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki başarı oranının da 2021 yılında yüzde 84 olduğu belirtildi.

Yatırım Fonlarının gösterdikleri performansın, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla da karşılığını bulduğu vurgulanırken 2021’de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 1,4 kat arttığı ve yatırım fonlarının geçtiğimiz yıl da yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiği belirtildi.

Menkul Kıymet Yatırım Fonları’nın ve ‘Serbest Fon’ların getirileri de TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti

Rapora göre son 5 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonları ve serbest fonların ağırlıklı ortalama net getirileri sırasıyla TÜFE’nin 93 ve 179 puan, mevduat faizinin de 142 ve 228 puan üzerinde gerçekleşti. Son 3 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının, serbest fonların, gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri de TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti. Rapora göre son 1 yılda menkul kıymet yatırım fonları, serbest fonlar, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri de TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde bir getiri sağladı.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, 2021 yılında yatırımcıların başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını ve 2021’in portföy yönetim sektörü açısından büyüme ve değişimin yaşandığı olumlu bir yıl olduğunu kaydetti. Ersarı: “2021 yılında yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisinin artması ve yatırım fonlarında yaşanan güçlü büyüme memnuniyet verici. Genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkemizde dünyayı ve piyasaları yakından izleyen tasarruf sahipleri, farklı yatırım araçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yaşanan değişimle birlikte, yatırımcıların finansal enstrüman tercihlerinin çeşitlenmesi de orta-uzun vadede küresel ekonomide ürün ve hizmetlerin yapısını değiştirecek trendlere yatırım yapmayı sağlayan tematik yatırımların ön plana çıkmasını beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de ‘tematik’ fonlara olan yatırımcı ilgisinin, 2022 yılı ve sonrasında güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan verilere baktığımızda da yatırımcıların fon seçiminde TEFAS platformunu etkin olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. Yatırımcılar; yatırım fonu alarak düşük maliyet ile hem yerel varlık sınıflarına hem de global varlıklara yatırım yapıyor. Bu da bizlere finansal okuryazarlığın arttığını gösteriyor” dedi.

Hisse Senedi Yatırım Fonlarında yüksek performans…

Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre ‘Hisse Senedi Fonları’nın da oldukça başarılı ve aktif bir şekilde yönetildiği görülüyor. Raporda, ‘Hisse Senedi Yatırım Fonları’nın son 3 yılda BIST-100 Fiyat Endeksi’nin yaklaşık 114 puan ve son 5 yılda yaklaşık 144,6 puan üzerinde getiri sağladığı belirtildi.

Fon Sepeti Fonları enflasyon ve mevduatın oldukça üzerinde getiri sağladı

Raporda, Yerli Fon Sepeti Fonlarının 2021 yılının üçüncü çeyreği dışında diğer tüm çeyreklerde elde ettiği getirilerin mevduat ve TÜFE’nin oldukça üzerinde olduğu ifade edilirken yılın son çeyreğinde TÜFE’nin 30 puan ve mevduatın 45 puan üzerinde getiri elde edildiğinin altı çizildi.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı değişen yatırım iklimi nedeniyle yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillendiğine dikkat çekti. Ersarı, “Yatırımcılar değişen piyasa koşullarında performans gösterebilen, varlık dağılımı profesyoneller tarafından yapılan ve bu dağılımlarda global varlık sınıflarını da içeren fonlara giderek daha fazla ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bireysel Emeklilik Sisteminde de İstikrarlı ve Yüksek Başarı

Mart 2022 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler tarafından Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) için hazırlanan “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu”na göre ise ‘Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları’nın ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 160 puan, son 10 yılda 269 puan üzerinde gerçekleşti. Rapora göre, ‘Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’ (BES) başladığı 2004 yılından bu yana yatırımcısına 708 puan ile TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri olanağı sundu. 2021’de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 8.6 puan üzerinde gerçekleşti.

Raporda emeklilik fonları kategori bazında incelendi ve başlangıçtan itibaren tüm kategorilerin TÜFE’nin üzerinde getiri sağladığı belirtildi. En yüksek getirinin kamu dış borçlanma fon kategorisinde sağlandığı ve onu hisse senedi fon kategorisinin izlediği vurgulandı. Son 10 yıllık dönemde hisse senedi, değişken ve karma, borçlanma araçları, kamu dış borçlanma araçları ve katılım kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirilerinin TÜFE’nin üzerinde olduğu, kamu borçlanma araçları, para piyasası ve standart fonların ortalama getirilerinin TÜFE’nin altında olduğu ifade edildi. 2021 yılında ise borçlanma araçları, katılım değişken, katılım kıymetli maden, kamu dış borçlanma araçları, hisse, değişken-karma ve kıymetli maden fon kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE’nin üzerinde olduğu ve en yüksek getirinin kıymetli maden kategorisinde (yüzde 73) olduğu açıklandı.

Raporda, fonların vergi sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldı. İnceleme yapılan dönemde, tüm alt dönemler için ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu ve 2021 yılı ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 26 puan üzerinde gerçekleştiği görüldü. Hisse senedi emeklilik fonlarının birikimli ağırlıklandırılmış ortalama net getirilerinin tüm inceleme dönemlerinde BIST-100 Fiyat Endeksi’nden daha yüksek olduğu da raporda yer aldı.

Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki payına (başarı oranı) bakıldığında, 2021 yılında yüzde 92’lik bir başarı oranı olduğu görüldü