İTU Aday ogrencilerle Bulustu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en başarılı liseleriyle İTÜ’nün en merak edilen bölümlerini bir araya getirdi

İçinde bulunduğumuz COVID- 19 salgını döneminde aday öğrencilere üniversite tercihleri, kariyer planları ve geleceğe atacakları adımlarında özel destek sağlamayı hedefleyen İTÜ, 20 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihlerinde Türkiye’nin en başarılı liseleriyle buluştu. İTÜ Aday Öğrenci Tanıtım Ofisi koordinasyonunda çevirim içi olarak gerçekleştirilen etkinliklerle lise öğrencileri, İTÜ’nün en merak edilen bölümlerini tanıma fırsatı buldu.

5 Soruda 5 Bölüm

“5 Soruda 5 Bölüm” sloganıyla interaktif bir şekilde düzenlenen tanıtım etkinliğinin programında İTÜ’nün ve lisans bölümlerinin tanıtımı yer aldı. Bu kapsamda, üniversiteye aday öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine dair soruları ilgili bölümlerin deneyimli akademisyenleri tarafından cevaplandı.

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonu bulunarak öğrencilere mesleklerini ve akademik çalışmalarını dünyanın dört bir yanında sürdürebilme fırsatı tanıyan İTÜ bölümlerinden en çok merak edilenleri şöyle:

Dijitalleşen dünyada nitelikli mühendislik: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Programı

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde otomatik kontrol düzenleri, ölçme ve enstrümantasyon, robotik, bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve iletişim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım uygulamaları üzerine eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dersleri %100 İngilizce yürütülmektedir. Programın bulunduğu fakültemiz bünyesinde; Bilgisayar Ağları, Yapay Zekâ, Robotik, Bilgisayarla Görü Laboratuvarları ile İTÜ-HP Yazılım Buluş Merkezi’ni bulundururken, Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Bu programda dijitalleşen dünyadaki gelişmeleri takip ederek uygulamaya geçirmeyi ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve bilişim alanında ihracatçı ülke olmasını sağlayacak nitelikli bilgisayar mühendisleri yetiştirilmektedir. Mezunlarımız kamu kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında; bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve yazılım geliştirme uygulamaları konularında çalışmalar yürütebilmektedir.

Ülkemizin teknoloji tarihinde ilklere atılan imza: İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde, elektronik ve haberleşme düzenleri ile sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretim teknolojileri üzerine odaklanılmaktadır. Geniş bir altyapı ile eğitim veren programımız; Çoğulortam İşaret İşleme ve Örüntü Tanıma, Telsiz Haberleşme Araştırma, Duran Leblebici VLSI (Çok Geniş Ölçekli Tümdevre) Ölçüm ve VLSI (Çok Geniş Ölçekli Tümdevre) Tasarımı, Gömülü Sistem Tasarımı, Tıp Elektroniği, Mikrodalga Sistem ve Anten, Radar ve Mikrodalga Teknolojileri Araştırma, Nanoelektronik ve Hesaplama, Sinirbilim Modelleme ve Araştırma Grubu, Akustik Algılama ve Görüntüleme, Hadis Morkoç Elektro-Optik Donanımlar laboratuvarlarında yapılan uygulamalı derslerle öğrencileri mesleki yaşama hazırlıyor. Aynı zamanda Ülkemizin teknoloji tarihinde ilklere imza atmasıyla bilinen Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programımız, Türkiye’deki ilk üniversite radyosu yayınını 1945’te, ilk televizyon yayınını ise 1952’de gerçekleştirdi.

Bu programda veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir. Programımızdan mezun olan gençlerimizin önünde; elektronik sistemler, haberleşme, savunma, sağlık, otomotiv, medya, finans ve bilişim başta olmak üzere pek çok farklı alanda parlak bir kariyer yapma olanağı bulunmaktadır.

Hem üretimde hem de yönetimde verimlilik: İTÜ Endüstri Mühendisliği Programı

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde; öğrencilere insan, makine, malzeme, bilgi gibi unsurlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yeni sistem, model ve yöntem önerilerini ortaya koymak, bu mekanizmalarda oluşabilecek sorunları önceden görüp çözümü için alternatifler sunmak üzere eğitim verilmektedir. Dijitalleşmenin temel unsurları olan yapay zeka, veri analitiği, robotik ve otomasyon gibi temel teknolojilerin iş süreçlerine uygulanması konusunda öncül çalışmalar yürütülmektedir.

Bu programda, üretim ile yönetimde verimliliğe ve etkinliğe katkıda bulunmayı amaçlayan, teknik bilimlerin analitik zekâsı ve sosyal bilimlerin insan ilişkileri, iletişim ve yönetime ilişkin bakış açısını birleştiren mühendisler yetiştirilmektedir. Mezunlarımız, yüksek teknolojili üretim, bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv vb. çeşitli sektörlerin inovasyon ve iş geliştirme, stratejik yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama ve kontrol, Ar-Ge, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, proje planlama, yönetim danışmanlığı, insan faktörleri mühendisliği, veri analitiği, yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında çalışabilmektedir.

Savunma, havacılık veya otomotiv sektöründe parlak bir kariyer: İTÜ Uçak Mühendisliği Programı

Türkiye’nin havacılıkta ilk ve en büyük programı olan İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünde, uçak ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Aerodinamik bitki, yapı, dinamik, stabilite ve kontrol disiplinlerine ağırlık verecek şekilde tasarlanan ders programımız ile mühendis adayları aynı zamanda tasarım dersleri de alarak bu bilgileri hava teknolojilerinin tasarımında birleştirmektedir. Programımız kapsamında, İTÜ öğrencilerine temel matematik ve fizik derslerinin yanı sıra güncel bilgisayar programlama dersleri de verilmektedir. Ayrıca, Uçak Mühendisliği Programımız trisonik laboratuvarı, model tabanlı tasarım ve kontrol laboratuvarı, kompozit ve yapı laboratuvarı, yanma laboratuvarı, hesaplamalı mühendislik laboratuvarı, kontrol ve aviyonik laboratuvarı gibi araştırma imkânlarını çeşitli Ar-Ge projelerinde öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.

Bu programda uçak endüstrisinin geliştireceği yeni nesil hava araçlarının tasarımı ve üretiminde çok çeşitli görevler üstlenecek, yürüttükleri araştırmalar ve projelerle havacılık alanında ön plana çıkacak mühendisler yetiştirilmektedir. Mezunlarımız, hava aracı dizaynı, üretim yöntemleri, performans ve kalite, üretim planlama projelerinde çalışabilmekte ve edindikleri temel makine mühendisliği bilgileri ile makine mühendisliği sahalarında da iş fırsatı yakalayabilmektedir.

Zengin seçmeli ders listesi ile birçok alanda uzmanlaşma fırsatı: İTÜ Makina Mühendisliği Programı

Makina Mühendisliği Programından başarıyla mezun olan öğrencilerin başta otomotiv ve uçak sanayi olmak üzere; biyoteknoloji, imalat sanayii, enerji sektörü gibi günümüz dünyasının sürekli gelişen endüstri kollarında çalışabilecek yetkinlikte olmaları hedeflenmektedir. Ülkemizdeki en geniş seçmeli ders listesine sahip olan programımızda öğrenim gören İTÜ öğrencileri, deneyimli akademik kadromuzun da katkısıyla biyomühendislikten nanoteknolojiye kadar mekanik biliminin farklı alanlarında uzmanlaşma fırsatı yakalamaktadır. Programda verilen dersler, temel matematik ve mühendislik altyapısı üzerine, ısı-akışkan, konstrüksiyon, otomasyon ve kontrol disiplinlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Öğrenciler, eğitimlerinin dördüncü yılında enerji, tesisat, otomotiv, sistem dinamiği-kontrol, konstrüksiyon-imalat kollarından birini seçebilmektedir

Bu programda klasik makina tasarımından mikro mekanik sistemlere, otomatik kontrolden robot teknolojisine, enerji üretiminden imalat teknolojisine, tıbbi uygulamalardan nanoteknolojiye kadar farklı uzmanlık alanlarında yetkin mühendisler yetiştirilmektedir. Mezunlarımız başta otomotiv ve uçak sanayi olmak üzere; biyoteknoloji, imalat sanayii, enerji sektörü gibi günümüz dünyasının sürekli gelişen endüstri kollarında çok sayıda kariyer olanağından yararlanabilmektedir.