Devletten Girişimcilere Dev Destek! 370 bin TL'ye Varan Teşvikler...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teşvik ve hibe imkanı ile işletmeleri destekliyor

Yeni bir iş kurmak isteyen ya da mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen girişimciler KOSGEB’in kapısını çalıyor. Girişimciler KOSGEB teşviklerinin şartlarını araştırmayı sürdürüyor. Sıfır faiz ve hibe imkanı ile KOSGEB, girişimcilerin yüzünü gülümsetiyor

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan KOBİ’ler için kurumun destekleri son sürat devam ediyor. İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içinde bulunması ve işletme sahibinin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getiren ve KOBİ olarak tanımlanan işletmelerin yararlanabilmesi için destek paketleri hizmete sunulmuştur.

 • Girişimcilik Destekleri: Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Ödülü Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı
  -AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM), Stratejik Ürün Destek Programı
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı
 • KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI NEDİR?

İleri Girişimci Destek Programı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren sektörlerde girişimcileri teşvik etmek amacı taşımaktadır. Bu işletmelerin sayısını ve hayatta kalma oranını arttırmak için 370 bin TL’ye varan maddi destekler sunulur.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsündeki işletmelere 5 bin TL; sermaye şirketi statüsündekiler için ise 10 bin TL destek sağlanır.

Performans desteği kapsamında program başlangıç tarihinden itibaren birinci ve ikinci performans dönemleri olmak üzere belirlenen sürelerde geri ödemesiz olarak destek verilir.

 • Birinci performans döneminde; 180-539 gün 5 bin TL, 540-1079 gün 10 bin TL, 1080 ve üstü günlerde ise 20 bin TL,
 • İkinci performans döneminde; 360-1079 gün 5 bin TL, 1080-1439 gün 15 bin TL, 1440 ve üstü gün ise 20 bin TL destek verilir.
  Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında birinci yılın sonuna kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin TL,
  -Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200 bin TL,
 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300 bin TL destek sağlanır.

KOSGEB DESTEKLERİ NASIL ALINIR?

KOSGEB destekleri için vatandaşların işletmelerini veri tabanına kayıt ettirmesi ve üye olması gerekir. Daha önceden sisteme üyeliği bulunan kişilerin giriş işlemlerini tamamladıktan sonra KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurması şarttır. Kişiler kendilerine uygun olan destek paketleri için online olarak başvurularını iletebilirler.

KOSGEB DESTEKLERİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması istenir.
 • KOSGEB aracılığıyla verilen girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak ve bu eğitim sürecini başarılı ile sonuçlandırmak. Eğitim sürecini başarı ile sonuçlandıran vatandaşlar için verilen sertifika ile başvurularını iletmesi gerekir.
 • KOSGEB veri tabanına işletmenin kayıtlı olması ve işletme sahibi tarafından beyannamenin doldurulması şarttır.
 • İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 yıl içerisinde işletmesini yasal olarak açması beklenir.