Samsung Türkiye, tedarikçilerini sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyor!

Samsung Türkiye, bağımsız denetim şirketi İntertek ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliğinde, tedarikçilerine yönelik sosyal sorumluluk temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, ‘Sorumlu Tedarik İnisiyatifi’ ile tedarikçi ekosisteminin uluslararası standartlar ve sürdürülebilir politikalar ile geliştirilmesi hedeflendi.

Samsung Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikte, tedarikçiler, Samsung’un ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) yolculuğu ve gelecek planlamaları hakkında bilgilendirildi. Bu doğrultuda, tedarikçilerin de kendi ÇSY uygulamaları, eğitimler ve sosyal uyum denetim programları aracılığıyla iyileştirme kaydetmeleri teşvik edildi. 

Bağımsız denetim ve belgelendirme sürecini geçen tedarikçilerle çalışıyor

Samsung Türkiye, İntertek ile yaptığı işbirliği kapsamında, önde gelen tedarikçilerini değerlendirmek üzere 100’den fazla ülkede uygulanan ve 3 binin üzerinde profesyonel ve bağımsız denetçi ağına sahip, uluslararası ‘Sosyal Uyum Denetim Programı’nı uyguluyor. Denetim programı ile tedarikçiler, çalışanların yasal hakları, ücret ve çalışma saatleri, ayrımcılık, kötü muamele, işyeri rahatlığı, disiplin uygulamaları, çalışanların sağlık ve güvenlik koşulları, yönetim sistemleri, çevresel farkındalık ve iş etiği gibi kriterler bakımından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Samsung Türkiye, tedarik süreçlerinin bağımsız ve objektif bir şekilde yönetilmesi amacıyla, yalnızca bağımsız denetim ve belgelendirme sürecinden başarıyla geçen tedarikçilerle çalışıyor. Şirket ayrıca, tedarik alanında yaptığı harcamaların yüzde 94’ünü, ÇSY denetimi prensibiyle denetim uygulamasına tabi tutulmuş tedarikçilerden gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

“2018’den bu yana ‘Sorumlu Tedarik İnisiyatifi’ programını uyguluyoruz”

Etkinlikte tedarikçilere yönelik bir konuşma yapan Samsung Türkiye Tedarik Zinciri Yöneticisi Berker Çakın, şunları söyledi: “Güçlü bir kurumsal ekosistem ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla, tedarikçilerimizi rekabette öne çıkmaları için destekliyoruz. Tedarikçilerimizi, yasalara ve standartlara uygun şekilde hareket etmelerinin yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri için de teşvik ediyoruz. Stratejik tedarikçilerimizden ÇSY gereklilikleri çerçevesinde uluslararası standartlara ve yönergelere uymalarını istiyoruz. Güçlü bir tedarik zincirinin, sorumlu iş uygulamaları, sürdürülebilir kurumsal davranışla beraber gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. 2018 yılından bu yana, Samsung Türkiye’nin itibarını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınmak, tedarikçilerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve akredite tedarikçi havuzu oluşturulması amacıyla ‘Sorumlu Tedarik İnisiyatifi’ programını uyguluyoruz. Yasal düzenlemelere ve yürürlükteki yasalara uyulması, iş sürekliliğinin ve tedarik güvenliğinin sağlanması gibi konular önceliğimizde yer alıyor. Yaşam koşullarının ve çalışan refahının iyileştirilmesi, pazardaki rakiplere sorumlu davranma konusunda örnek ve baskı unsuru olabilmek, adil olmayan ve eşitsiz çalışma uygulamalarının bertaraf edilmesi gibi konularda tedarikçilerimize destek oluyoruz. Onların, bu standartlara göre kendilerini geliştirmeleri, yetkinliklerini artırmaları ve uyum sağlamaları için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.” 

“Yeşil dönüşüme önem vermeyen şirketler çeşitli risklerle boğuşmaya devam edecek.”

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feride Doğan ise tedarikçilere en son yasal düzenlemeler, fırsatlar ve riskler hakkında bilgi verirken, şunları vurguladı: “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) başarılması için yapılan eylem planları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefleri de iş yaşamına birçok alanda değişim getirecek. Yeşil ve kapsayıcı dönüşüme önem veren şirketler, rekabetçiliklerini artırırken, diğerleri de çeşitli risklerle boğuşmaya devam edecek.”