Philips, Reacts özelliğine sahip olan ve akıllı cihaz üzerinden kontrol edilebilen entegre tele-ultrason çözümü ile acil tıp ve yoğun bakım ünitelerinde kullanım kolaylığı sağlıyor

Acil tıp ve yoğun bakım hekimleri sıklıkla nefes darlığı (dispne) görülen kritik vakalar ile karşılaşıyor. Uygun terapötik müdahalenin sağlanması için hastanın dispnesinin etiyolojisinin hemen tanımlanması önem arz ediyor.

Acil tıp ve yoğun bakımda ultrasonografi hem travmatik hem de travmatik olmayan dispnesi olan hastaların değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ciddi nefes darlığına (pulmoner ödem, plevral efüzyon, pnömotoraks, pnömoni) yol açan en sık karşılaşılan patolojik durumların birçoğu, yatakbaşında hızlı ve doğru tanımlama sağlayan farklı ultrasonografik görünümlere sahip olduğu biliniyor.

Bu noktada Lumify, acil tıp ve yoğun bakım alanları için avantajlı çözümler sunuyor. Yüksek görüntü kalitesi, taşınabilir özelliği, entegre tele ultrason özelliği ve yüksek hijyen standartları sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

Yüksek hijyen standartlarının sağlanması gereken hastane birimlerinde, hasta ve hekim güvenliği için tablet ve transdusere geçirilecek steril bir kılıf ile kontaminasyon riski minimuma indiriliyor. Hasta başında sunduğu ultrasonografik görüntüleme sayesinde hastanın odadan çıkmadan tanı ve tedavi sürecinin sürdürülmesine olanak sağlıyor.

Lumify Reacts özelliği, dünyada herhangi bir yerde bulunan uzmanları, aynı ultrason muayene ortamına getirerek, hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Lumify Reacts özelliği ile aşağıdaki çözümler sağlanıyor:

Lumify Reacts özelliği

  • Lokasyon sınırlaması olmadan, bir profesörün, öğrencileriyle sanal ultrason oturumları yapmasına; anatomi ve ultrason probu pozisyonu ayarlamayı hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabiliyor.
  • Bir doktor, paylaştığı ultrason görüntüsü sayesinde bir meslektaşından danışmanlık, uzmanlık ya da rehberlik alabiliyor.
  • Uzak bir yerde bulunan bir ebe, farklı bir yerde bulunan bir kadın doğum uzmanını arayarak, aynı odadalarmış gibi muayene üzerinde görüşmeler yürüterek, gerekli perspektifi ve rehberliği kazanabiliyor.
  • Bir ambulansta bulunan acil durum teknisyeni, canlı ultrason yayını yapabiliyor ve hastaneye vardıklarında, hastaya verilen hizmeti kolaylaştırmak üzere, acilde bulunan hekimle, hastanın durumunu görüşebiliyor.

Lumify Reacts özelliği, uyumlu bir cep telefonu ya da tableti entegre tele-ultrason çözümüne dönüştürerek ve iki yönlü görsel-işitsel aramaları, canlı ultrason yayın ile birleştirerek, klinisyenler arasında gerçek zamanlı bağlantı kurulmasını sağlıyor. Taşınabilir ultrason alanındaki bu inovasyon, sağlık profesyonellerine hastane içinde ve dışında esneklik kazandırıyor.

Lumify Reacts özelliği ultrasonda devrim niteliği taşıyor…

Yeni tele-ultrason çözümüyle ilgili bilgi veren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Sağlık teknolojileri alanında her geçen gün yeni bir inovasyonla insanların hayatlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu devrim niteliğindeki yeni çözümümüzü Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir cep telefonu boyutunda, mobil taşınabilen ve interaktif anlamda sağladığı bağlantı özelliği ile klinisyenlere büyük fayda sağlayacak yeni çözümümüz ultrason alanında tüm ezberleri bozacak” diye belirtti.

Philips’in ultrason portföyü, radyoloji, kardiyoloji, POC ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı da dahil, geniş bir klinik uzmanlık alanında, sağlık hizmetinin etkin ve etkili bir şekilde sağlanmasına destek oluyor.