musiad

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi, yeni dönem için ortaya çıkardığı starteji çalışma belgesini üyelerine tanıttığı webinar toplantısını Bilişim Vadisi Kurumsal Gelişim Müdürü Emre Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirdi

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin Oylum, MÜSİAD Dijital olarak, yaşadığımız devrimsel nitelikteki bu süreçte hem bilişim sektöründe hem de diğer sektörlerde aktif olarak faaliyet gösteren üyelerimize yol haritası çıkarmaları gerektiğine inandıklarını. “Yıkıcı/dönüştürücü diye nitelendirdiğimiz yeni teknolojilerin diğer sektörlerde olduğu gibi bilişim sektöründe de etkisini hissettirmeye başladığını” belirten Oylum sözlerine şu şekilde devam etti.

 • “Milli Teknoloji Hamlesi belgesi ile devletimizin, önümüzdeki dönemlerde yerli ve milli üretim odaklı stratejileri daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğinin sinyallerini alıyoruz. Bu maksatla başlattığımız bazı çalışmaları üyelerimiz ve paydaşlarımız ile paylaşıyor ve yine tüm bu paydaşlarımızdan komitemize sağlayacakları veri akışı ile destek bekliyor olacağız. Amacımız, tüm bu dönüşüm sürecinde üyelerimiz ile birlikte Türkiye’nin, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bilişim sektöründe de en önemli aktörleri arasında MÜSİAD Dijital olarak yer almak ve ürünlerimiz ile Türkiye’de yaşanan dijital dönüşüm sürecine yön vermek”

5 farklı çalışma grubu

 1. Yapay Zeka ve 5G Çalışma Grubu
 2. Blokzincir Çalışma Grubu
 3. Dijital Dönüşüm Farkındalık Çalışma Grubu
 4. Girişimcilik Çalışma Grubu
 5. Siber Güvenlik Çalışma Grubu

Yapay Zeka ve 5G Çalışma Grubu hedef ve stratejilerini anlatan Muzaffer Gölcü, yapay zeka ve 5G teknolojilerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 13.5trilyon$ değerinde ciddi bir ekonomi oluşturacağını ve özellikle Alt yapı, Akıllı şehirler, İnsansız araçlar, Enerji yönetimi, Endüstriyel otomasyon gibi alanların bu iki teknolojiden besleneceğini belirtti. Bu yüzden Türkiye ve MÜSİAD olarak bu pazardan pay almak adına çalışmalarını şekillendirdiklerini belirtti.

Blokzincir Çalışma Grubu adına söz alan Sadullah Uzun, bu grubun 2019 yılında yayınladığı Blokzincir Ekosistem Haritası’nın güncel versiyonunu ilk kez bu toplantıda yayınlandığını belirtti. Geçen sene 18 olan firma sayısının bu yıl 35’e çıktığı görüldü. Bu sayının ülkemiz ölçeği düşünülünce çok az olduğunu belirten Sadullah Uzun; Müsiad Dijital Dönüşüm Komitesinin bu tür çalışmaları sayesinde ülkemizde blokzincir teknolojisine olan farkındalığın artacağını ve startup sayısının olması gerektiği seviyelere çıkacağına inandığını ifade etti.

Gelecek dijitalde

Dijital Dönüşüm Farkındalık Çalışma Grubu adına söz alan Erdal Nalbant ise çalışma grubu stratejilerini şu şekilde sıraladı.

 1. Dijital dönüşüm kavramlarının anlamlarında birlik sağlanması,
 2. Dijital Dönüşümün tüm evreleri , tüm birimleri , tüm katmanları kapsadığının tüm paydaşalrı anlatılması
 3. Dijital Dönüşümün özel ve kamu sektörlerinin uyum içinde çalışması gereken bir süreç olduğunun anlatılması.
 4. Teknolojinin en son ürününün değil doğru ürün ve hizmetlerinin seçilmesi gerektiğinin ve bunların nasıl seçileceğinin anlatılması

Tüm dünyada, geleneksel ekonominin dijital dönüşüm sürecinin yönetilmesinde en önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen yeni nesil girişimcileri çalışma alanına alan Girişimcilik çalışma grubu adına söz alan İbrahim Elbaşı çalışma grubunun hedeflerini şu şekilde açıkladı; “Grubunun amacı dijital dönüşümü girişimcilik kanalıyla sürdürmek ve böylece Türkiye girişimcilik ekosistemini güçlendirmektir. Komitenin özel amacı ise geleneksel ekonomi temsilcileri ve teamülleri arasında inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını sağlayıp onlara yenin nesil akıllı yatırım prensiplerini ve girişimci dostu ticaret yaklaşımını özümsetmektir.”

Müsiad Dijital’in kadrosu şu isimlerden oluştu.

Dijital dönüşümde ülkemize katma değer sağlayacağız

 • Girişimcilik Çalışma Grubu ile hedeflerinin MÜSİAD’ı hem yatırımcı hem de girişimci gözüyle ekosistem içinde var olan öncü sivil toplum kuruluşu haline getirmektir diye belirten İbrahim Elbaşı İstanbul BTM olarak bu sürece destek verdiklerini de belirtti.

Son olarak Siber Güvenlik Çalışma Grubu adına söz alan Dr.Faru Sarı, Siber güvenliğin salt bir teknik tedbir ve harcama kalemi olmadığının anlatılması için faaliyetlerde bulunacaklarını belirtti. Ülkemizde Siber Güvenlik alanında faaliyet gösteren diğer STK ve kuruluşlar ile yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirten Faruk Sarı, Siber güvenlik alanının yatırım alanı olarak değerlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmaların yapmak üzerine çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Tüm bu çalışma gruplarının, önümüzdeki dönemde geleneksel ekonomi aktörlerinin dijital dönüşüm süreçlerine ciddi etkiler sağlayacağını belirten Fahrettin Oylum, son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de yaşanılan krizlerin Türk Bilişim firmaları için ciddi fırsatları da beraberinde getirdiğini belirtti.