Kobiler İcin Fark Yaratmanin İlk sarti Dijitallesme

2020 yılı ile birlikte dijital pazarlama eğilimlerinin değişmesi beklenen bir öngörü iken, pandemi dönemi firmaların dijitalleşme sürecini senenin ilk aylarına kadar çekmiş bulundu

Pandemi döneminde, bu döneme dek dijitale inancı düşük olan kitlelerde ve pazarlarda bir uyanış gerçekleşmiş durumda. Tüm dünyada birçok firma özellikle de KOBİ’ler, dijital pazarlama yöntemleri arasında daha az gündeme aldıkları e-posta pazarlama ve site üstü araçlar gibi modüler fakat etkili pazarlama araçlarının önemini daha net kavradılar.

Sektörde bağımsız şekilde internet üzerinden ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyen küçük işletmeler için kritik bir fırsatlar serisi oluştuğunu ve dijital pazarlamanın doğru kullanıldığı takdirde işletmelerin işlerini büyütme potansiyeli çok büyük olan yegane unsuru olduğunu söyleyen Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow Genel Müdürü Turgut Taneli, KOBİ’lerin dijital pazarlamayı daha etkin kullanmaları konusunda önemli açıklamalarda ve tavsiyelerde bulundu.

Pandemiyle birlikte artan dijital dönüşüm süreci

“E-posta pazarlamanın yıllar içerisindeki gelişiminin yanı sıra ve getirilen kişisel verilerin korunması kanunu ile birlikte, kişilerin kendi rızaları doğrultusunda bülten almayı kabul etmelerinin etkisi de firma ve markaların kişilerle birebir temas etmek adına dijital pazarlama süreçlerine e-posta pazarlamayı dahil etmelerini sağladı. Bu durum sürdürülebilir olmaya devam edecektir. Artık rastgele ve kişilerin davranışlarına yönelik çok bilinen reklam mecralarından ziyade markalar, bildikleri ve sadık müşteri kazanımlarına hitap etmek, onların alış verişlerinden duyacağı memnuniyeti arttırmak, yeni müşteriler kazanmak ve markalarını daha görünür bir hale getirmek için bütçelerini değerlendirmekten yanalar. Aynı zamanda KOBİ’ler için dijital pazarlama platformlarının daha kolay erişebileceği, maliyet dengesinin biraz daha önde olduğu paketler üretilmesi gerektiğini de bizlere gösterdi. Biz de bu yönde gerekli aksiyonlarımız aldık ve almaya devam ediyoruz.” diyen 

Setrow Genel Müdürü Turgut Tanelie-posta pazarlama araçlarının yanı sıra web site ziyaretçilerine yönelik kampanya bildirimlerinin gerçekleştirilebileceği, akıllı anketlere verilen cevaplar doğrultusunda senaryoların kurulabileceği pazarlama araçlarının markalar tarafından maksimum performans ile kullanılmasını hedeflediklerini ekledi.

KOBİ’ler için fark yaratmanın ilk adımı: Dijitalleşme

KOBİ’lerin yeni dünya düzenine adaptasyonu için dijital dönüşüm şart. Bunu söylemiş olmak için konvansiyonel ticaret adımlarını elbette ki oturtmuş olmak lazım. Dijital demek işi kolaylaştırmak ve yaymak demek, çok karmaşık değil. Coğrafi sınırlara bağlı kalmaksızın, strateji olarak satmak istediğiniz ürünleri ileri sürmenin en kolay yolu dijital. Öte yandan, ihtiyaç sahibi alıcıların ürünleri veya hizmetleri ne olursa olsun ilk arama noktası da dijital. Basit başlangıçlar ile tüm bunları yakalamanın mümkün olduğunu ifade eden Turgut Taneli, pandemi süreci başlangıcından itibaren dijitale olan dönüşte marka ve firmaların daima yanlarında olduğunu gösteren çözüm önerileri ürettiklerini sözlerine ekledi.

KOBİ’lere tavsiyeler

KOBİ’lere dijitalleşme sürecinde ilk olarak, görevi sadece dijitali ele almak ve idare etmek olan doğru kadroyu kurmalarını öneren Turgut Taneli ”Ülkemiz bu konuda Avrupa ükelerine göre dahi daha iyi durumda. Genç ve konuya hakim çok aday var. Dinamik ve aktif eller üzerinde yönetilmesi gereken bir süreçtir dijital. Bu nedenle ilk sorun personel ve istihdam. İkincisi ise, bilgi düzeyinin azlığı. Biz “Müşterini Tanı” felsefesine bağlı olarak, bu kategorideki firmalar için özel ve firma segmentine göre sınıflandırılmış satış sonrası ekipler ile proaktif dijital eğitim ve pazarlama desteği veriyoruz. Üçüncü olarak tüm start-up ve KOBİ’lere sabırlı olmalarını önerebilirim. Akdeniz insanının çabuk sonuca ulaşma isteği bu noktada da karşımıza çıkan bir husus. Firmalar adım adım ilerlenmesi gerektiğini bilmeli. Ürünleri sadece pazar yerlerine koyarak değil aynı zamanda kendi dijitallerini oluşturarak dijital pazarlamanın güçlü bir neden olduğunu bilmeleri de kritik önem taşıyor.” dedi.