BiO STARTUP CORONA SPRİNT PROGRAMi BAsLiYOR

AIFD’nin TÜSEB ortaklığında yürüteceği, İSTKA tarafından desteklenen, BIO Startup Corona Sprint Programı başlıyor

Program, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaca yönelik çözümleri hızlandıracak.

İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, BIO Startup Corona Sprint Programı 8 Haziran tarihinde başladı. BIO Startup Corona Sprint, hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini hızlandırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüten ve halihazırda 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçiyor.

Corona Sprint, ilgili alanlarda uzman mentörler ve ReDis Innovation iş birliğinde yürütülecek

İki ay sürecek programda AIFD ve ReDis Innovation iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışacaklar. ÇALIŞMALARIN MEYVESİ TOPLANIYOR BIO Startup Corona Sprint, hakkında görüşlerini paylaşan AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, “Dünyada ilaç Ar-Ge sürecinin temel araştırma kısmının giderek daha çok startuplar üzerinden gerçekleştiği günümüzde, Türkiye’deki startupların küresel bir sorunun çözümü için BIO Startup Corona Sprint kapsamında bir araya gelmiş olması bizlere heyecan ve mutluluk veriyor” dedi.

BIO Startup Program ile elde edilen son 5 yılın tecrübe ve yetkinliğinin, küresel bir kriz anında kendilerine çok çevik davranarak acil ve yeni ihtiyaçlara yönelik özel bir program tasarlama imkanı verdiğini anlatan Dereli, “Diğer bir deyişle, inovasyon kapasitesi bir anda ortaya çıkmıyor; uzun vadeli düşünüp, sabırla sürekli yatırım yapıp deneyim kazanmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız özverili çalışmaların meyvesini bu kriz ortamında topluyoruz. Öte yandan, projenin sağlık ekosistemindeki çok değerli aktörler tarafından sahiplenilmesinin, inovasyon kültürünün desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

COVID-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerinancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model uyguluyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı işbirliklerini hayata geçirme açısından hızlandırıcı bir rol üstleniyor” diye konuştu. İki aylık bir süreci kapsayan BIO Startup Corona Sprint, şu aşamalardan oluşuyor:

  • Aşama 1: BIO Digital’a katılım,
  • Aşama 2: İhtiyaç analizi çalıştayları,
  • Aşama3:Önceliklendirilen ihtiyaçlara yönelik ilgili takımların sprint süreci ile çözüm yol haritalarını oluşturması,
  • Aşama 4: Sprint süreci çıktılarının sahadaki ihtiyaçlarla uyumunun ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki aşamaların planlanması.